Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Sonnys Maskiner AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpad lagstiftning.

Sonnys Maskiner AB
Industrigatan 3
467 40 Grästorp

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in
De personuppgifter vi samlar in är kopplade till ditt köp eller förfrågan. Det är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer/organisationsnummer.

Hur samlar vi in personuppgifter
Alla personuppgifter vi samlar in erhåller vi direkt från dig som kund i samband med köp eller en förfrågan.

Laglig grund för behandling
De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter är för att fullgöra avtal med dig som kund. Det kan exempelvis vara i samband med att du köpt en produkt av oss. En annan laglig grund för behandling av personuppgifter är när det finns ett berättigat intresse. Det kan exempelvis vara när du som kund har gjort en förfrågan hos oss och fått en offert.

Lagringstid
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Säkerhet
Genom att vidta lämpliga och organisatoriska åtgärder ansvarar Sonnys Maskiner AB för att dina personuppgifter skyddas och hanteras på ett säkert sätt.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med
Sonnys Maskiner AB kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part som exempelvis affärspartners och underleverantörer för att fullfölja våra åtagande till dig som kund eller intressent. Om lagen kräver det kan vi komma att lämna ut nödvändiga uppgifter till myndigheter.

Sonnys Maskiner AB kommer inte att sälja några personuppgifter.

Dina rättigheter som kund

- Rätt till rättelse
Du som kund har rätt att vända dig till oss för att rätta felaktiga personuppgifter eller komplettera befintliga personuppgifter.

- Rätt till tillgång
Du som kund har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi har på dig.

- Rätt till radering
Du som kund har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Exempelvis bokföringslagen och skattelagstiftning. Vi kommer i ett sådant fall att avsluta all behandling av dina personuppgifter annat än för att följa lagstiftningen.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top