Fiona Såmaskiner

Danska Fiona har mer än 100 års erfarenhet bakom konstruktionen på deras produkter. Deras såmaskiner är genomtänkta konstruktioner in i minsta detalj vilket ger driftsäkerhet och precision i arbetet. Vi saluför även fler modeller av såmaskiner från Fiona, för mer information vänligen kontakta oss.

 

Fiona Gräsfrösåmaskin

Fiona Gräsfrösåmaskin är lämplig för såväl rajgräs som övriga typer av gräsfröblandningar. Maskinen har en förskjutbar vals för enkel och snabb inställning av såmängd. Gräsfrösåmaskinen är försedd med ett patentanmält oscillerande omröraraggregat som möjliggör jämn utmatning, även av svårsådda fröslag som rajgräs med flera. Maskinen är 3-punktsupphängd och såväl utmatarvals som omrörningsaggregat drivs från ett hjul. Gräsfrösåmaskinen finns i bredderna 2,5 meter samt 3 meter. Båda modellerna har däckdimensionen 5,00x8”.


Fiona D784

Med Fiona D784 får man otroligt mycket såmaskin för pengarna. Denna prisvärda såmaskin saluför vi på Sonnys Maskiner AB till ett mycket förmånligt pris. Fiona D784 tillverkas i bredderna 2,5m och 3m. Den har samma stabila konstruktion som övriga Fiona såmaskiner. En något mindre sålåda och lägre egenvikt gör den speciellt lämplig för mindre traktorer och även som påbyggnad till harvredskap. Fionas pålitliga såsystem med knastervalser och den robusta Norton växellådan är din garanti för optimal såprecision med såväl spannmål som ärtor och frön. För en 3 meter såmaskin med fylld sålåda är lyftkraftsbehovet 1100kg.

 

Fiona Orion XR

Fiona Orion XR är toppmodellen bland påbyggnadssåmaskiner och är bland annat utrustad med enkel manuellt inställningshandtag men den kan även utrustas med elektronisk inställning av utsädesmängden från traktorn. Det är enkelt att tömma och göra rent såmaskinen. Orion modellen är konstruerad för att enkelt kunna stänga av halva maskinbredden vilket i vissa situationer kan vara bra tex för att få första spårmarkeringen rätt. Såmaskinen kan levereras med Fiona Tram GRX elektronisk såbillsavstängning för att lätt kunna anlägga körspår på önskat avstånd. Till elektronikboxen kan det anslutas en arealmätare för att lätt kunna läsa av totalareal eller delareal. Efterharven kan ställas in i olika vinklar för att passa olika jordarter. Såmaskinen har en steglös växellåda för optimal inställning av utsädesmängden. Denna växellåda kan även utrustas med fjärrmanövrering för att kunna ändra utsädesmängden från traktorn. Bland Fiona Orion XR:s utrustning finns bland annat: hydraulisk lyft av såbillar, efterharv, drivhjul, steglös inställning av sådjupet, hydraulisk markörskiftning, belysning i sålådan och gångbräda med uppgång från sidan.

 

Fiona Seedcom XR FC

3-punktsmonterad combisåmaskin för spannmål och gödning, med 4-axlig harvenhet varav den ena pinnraden sår gödning. Fiona Seedcom XR FC finns i två olika bredder, 3 meter och 4 meter. Maskinen kan levereras med antingen sabelbill, enkel skivbill eller dubbel skivbill. Sådjupet av gödning kan ställas in separat. Mittväggen mellan utsäde och gödning kan flyttas för att utnyttja sålådans innehåll maximalt. Såmaskinen har ställbar sladdplanka, 4-axlad harv och kraftig rör-ribbvält med 55mm i diameter. Den har även steglöst inställbar växellåda och TRAM GRX dator för körspår och arealmätning. Med ett enkelt handgrepp kan man stänga av halva maskinbredden. Som extrautrustning finns TRAM IQ dator för att kunna reglera utsädesmängden från förarplatsen. Seedcom kan även levereras med gräsfrölåda med tillbehör.


Euro Radsåmaskin SR/DR

Euro är den perfekta radsåmaskinen. Den lämnar inga spår i jorden eftersom hjulen är monterade innanför arbetsbredden, något som ger en lugn och stabil gång under arbetet. Såmaskinen har kraftiga sårör i stål som är tillverkade i ett stycke, samt den välkända Fiona jord- och halmavvisande vändbara knivbillen. Billtrycket ställs in centralt på ett enkelt sätt med en spindel eller individuellt. Det är enkelt att göra vridprov med hjälp av en stor tvådelad vridprovslåda. Såmaskinen har hydrauliska markörer som lyfts i lodrätt position när de inte används. Fiona erbjuder ett stort utbud av extrautrustning till Euro radsåmaskin SR och DR.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top