Sonnys Maskiner AB

Svensktillverkade produkter för Lantbruk, Skogsbruk och Uppvärmning.

1/6
Grön åker, fält.
2/6
Regnskog med träd.
3/6
Havre, vete, åker.

Svensktillverkade kvalitetsmaskiner för mindre och medelstora jordbruk, för skogsbruk samt även värmeutrustning för uppvärmning av villor, industrier, spannmålstorkar, växthus, kycklingstallar och övriga lokaler. Vi kompletterar vårt sortiment med speciellt utvalda kvalitetsmaskiner från utländska leverantörer i Europa.

Visa Produkter