Stoker

Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor.

Kategori:

Beskrivning

Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor. Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av ca 1200°c. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Automatisk påfyllning samt automatisk uraskning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.

Förugnen:
Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800°c utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i stokern blir upp till 1200°c. Alla frön (havre, korn, vete mm) har ett naturligt skydd mot värme, därför måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Vid jämn värme håller keramiken i många år utan att spricka. Stokern är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när den kallnar eller blir varm fort.

Behållare:
Behållarna kombineras med våra olika storlekar på förugnar: 24kW, 32kW, 65kW 95kW, 160kW, 250kW, 350kW och 450kW. Behållare på 30 liter och 200 liter saknar omrörare och lämpar sig för spannmål och pellets. 15 liters behållaren är avsedd att anslutas till ett externt bränsleförråd, denna behållare har luftspjäll och buffertrör. 15 liters behållaren passar för eldning av pellets, spannmål och fin flis. Alla övriga behållare har omrörare och passar även för flis och spån. Alla behållare kan förses med automatisk påfyllning från externförråd.

Tekniska Data
32kW 65kW 95kW 160kW 250kW 350kW 450kW
Anslutning 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V 380V/220V
Förbränningstemp. 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c 1200°c
Förbr.verk.grad 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
Effekt Träpellets 32kW 65kW 95kW 160kW 250kW 350kW 450kW
Effekt Flis 25kW 50kW 90kW 120kW 190kW 260kW 350kW
Effekt Havre 18kW 35kW 80kW 100kW 150kW 170kW 250kW
Effekt Korn 10kW 25kW 50kW 60kW 90kW 100kW 150kW
Effekt Vete 8 kW 15kW 35kW 40kW 60kW 70kW 100kW
Skorstensdrag 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp 1-1,5mm vp
Längd förugn 385 (+ 25) 585 (+ 25) 785 (+ 25) 785 (+ 25) 785 (+ 25) 785 (+ 25) 885 (+ 25)
Bredd förugn 450 475 560 (+ 150) 560 (+ 150) 560 (+ 150) 560 (+ 150) 660 (+ 150)
Höjd förugn 405 445 525 525 525 525 525
Minsta pannhål 185×185 235×235 430×445 (285×285) 430×445 (BxH) 430×445 (BxH) 530×445 (BxH) 530×445 (BxH)

 

Tekniska Data
15 L 30 L 200 L 240 L 600 L 640 L 1000 L
Längd 870+ugn 740+ugn 740+ugn 1180+ugn 1590+ugn 1600+ugn 2000+ugn
Bredd 700 700 700 700 700 830 1200
Höjd 1360-2500 920-1220 1030-1330 1030-1330 1230-1530 1200-1800 1200-1800
Totalhöjd med öppen lucka 1860-2160 1630-1930 1880-2180 2200-2800 2200-2800
Höjd till centrum på ugn 210-1350 210-510 210-510 210-510 210-510 310-610 310-610

Eltändning är extrautrustning och förlänger längdmåttet med 200mm på samtliga behållare.

 

Jämförelsetabell bränslen / Energiinnehåll
Fukthalt % Energi / Enhet Volymvikt Kg/m³
Elektriskt 10 000kWh 10 000kWh
Olja 1m³ ca 10 000kWh ca 900
Hackad Halm 2,5 ton 20 ca 10 000kWh ca 100
Björkved 9m³ 30 ca 10 000kWh ca 450
Träpellets 2,1 ton 8 ca 10 000kWh ca 650
Flis 1m³ 35 ca 600kWh ca 250
Havre 2,5 ton 15 ca 10 000kWh ca 550
Korn 2,4 ton 15 ca 10 000kWh ca 700
Vete 2,3 ton 15 ca 10 000kWh ca 800

 

Hur beräknar jag mitt energibehov?
Generellt brukar man beräkna effektbehovet till 70W/m². Det betyder att för ett hus på 170m² med bra isolering och normal takhöjd skulle det fordras 11,9kW. Detta varierar naturligtvis beroende på isolering samt takhöjden på huset mellan 50-100W/m².

Ytterligare information

Skick

Ny